hàm All-on-X – Quét không đều.
– Quét quá nhiều làm dày.
– Quét quá nhiều làm ánh ra ngoài.
– Quét quá nhiều thời gian sấy lâu.
WHITE PLUS là dung dịch che cùi có nồng độ cao hơn so với WHITE thích hợp
cho những trường hợp KTV cần che nhiều hơn nhưng không phải quét nhiều hơn để tránh được:
ICON-4-LOAI-SẢN-PHẨM
test-sec1-zirconia-block
sec1-multi-M
sec1-natura-M
sec1-multi-Smart
sec1-alpha
sec1-eco
sec1-opaque
text-sec-2-liquid
sec2-effect
sec2-effect-white-plus
sec2-brushing
sec2-dipping
text-sec3-premilled-abutment-mega-abutment
sec3-premilled-abutment
sec3-lab-analog
sec3-analog-3D
sec3-scanbody
sec3-tibase-link
sec3-tibase-cuff
sec3-CCM
sec3-multi-analog
sec3-multi-screw
sec3-multi-unit-tibase-1
sec3-multi-unit-temporary-cylinder
text-sec3B-decus-abutment
sec3b-decus-FIXTURE
sec3b-decus-straight-multi-abutment-fix
sec3b-decus-angled-multi-abutment-sua-1204
sec3b-decus-healing-abutment-1
sec3b-decus-impression-coping-pickup
sec3b-decus-multi-impression-coping-pickup
sec3b-decus-dual-abutment-1
text-sec-4-other
sec4-zirface
sec4-everyclean