fbpx
  • vi
    zh-TWenkovi
icon-natura-M-trans
icon-use-natura-M

Vừa có thể duy trì độ cứng tiêu chuẩn 1200MPa, vừa ưu tú về độ trong và độ chuyển màu.

Là loại phôi màu Best-Seller, bán chạy nhất của DMAX. Và vì nó là phôi màu, vậy nên bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một mão toàn phần (full Crown) ưu tú dù chỉ cần coloring nhẹ.

table-natura-M

Sử dụng màu A1 cho Natura M1

Quét màu hiệu ứng cơ bản

quet-mau-hieu-ung-co-ban

Quét màu ngà răng (Dentin)

liquid-A1-cho-natura-M1

Sử dụng màu A2 cho Natura M1

Quét màu hiệu ứng cơ bản

quet-mau-hieu-ung-co-ban

Quét màu ngà răng (Dentin)

liquid-A2-cho-natura-M1

Sử dụng màu A3 cho Natura M1

Quét màu hiệu ứng cơ bản

quet-mau-hieu-ung-co-ban

Quét màu ngà răng (Dentin)

liquid-A3-cho-natura-M1

KẾT QUẢ DÙNG MÀU A1,A2,A3 CHO PHÔI NATURA M1

ket-qua-natura-M1

Sử dụng màu A2 cho Natura M2

Quét màu hiệu ứng cơ bản

quet-mau-hieu-ung-co-ban

Quét màu ngà răng (Dentin)

liquid-A1-cho-natura-M1

Sử dụng màu A3 cho Natura M2

Quét màu hiệu ứng cơ bản

quet-mau-hieu-ung-co-ban

Quét màu ngà răng (Dentin)

liquid-A2-cho-natura-M1

KẾT QUẢ DÙNG MÀU A2,A3 CHO PHÔI NATURA M2

ket-qua-natura-M2
bang-quet-mau-natura-M

TIPS: QUÉT MÀU NGÀ RĂNG (DENTIN COLOR BRUSHING) CHO TỪNG MÀU CỦA PHÔI ZIRCONIA M

Vì phôi Zirconia M là phôi màu A, vậy nên nên sử dụng dòng Liquid B C D cho phôi trắng để tạo Crown (mão) màu B C D. Hoặc nếu không thể tránh khỏi,chúng tôi khuyên bạn sau khi coloring bằng màu A sáng và nung nên kết hợp màu cuối cùng với external stain.