fbpx
  • vi
    zh-TWenkovi
icon-opaque
icon-opaque-trans
icon-use-opaque

Là loại phôi có độ trong thấp nhất trong tất cả các phôi của DMAX.

Chuyên dụng làm Copping trong Implant với độ cứng 1300MPa. Được sử dụng khi cần che màu cùi tối, cùi kim loại, răng bệnh nhân nhiễm Tetracycline.

Thích hợp để làm Link Abutment bằng Zirconia.

table-opaque-1
table-opaque-2