Các thông tin bảo hành trên thẻ là thỏa thuận giữa Labo và nha khoa. DMAX ASIA không chịu trách nhiệm về những thông tin thỏa thuận này.

label-authenticity-card-2
Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
Hướng dẫn sử dụng cho Labo