fbpx
  • vi
    zh-TWenkovi

Vật liệu mô phỏng Implant Fixture

Compatible with BIOHORIZON®

LAB ANALOG - OTHER

OSSTEM®   I   DIO®   I    MEGAGEN®   I   ANTHOGYR®   I   DENTIUM®   I   DENTIS®   I   NEOBIOTECH®   I   WARANTEC®   I   SIC®   I   ASTRA®   I  ASTRA EV®   I   BIOMET 3I CERTAIN®   I   BEGO®   I   ICX®   I   THOMMEN SPI®    I   ZIMMER®    I   BICON®    I   B&B DENTAL®    I   NOBEL BIOCARE®    I   CAMLOG®    I  STRAUMANN®    I    DENTSPLY®    I   C-TECH®    I   MIS®    I   CORTEX®    I   KEYSTONE GENESIS®    I   ADIN®    I    DENTIN®    I    IBS®    I   ARGON®   I   TEKKA®    I   NEODENT®    I    IMPLANT DIRECT®   I    BIOTEM®   I    SWEDEN & MARTINA®    I    ETK®     

MODEL MÃ CODE
3.0 LA-H1
3.5 LA-Z1
4.5 LA-Z2
5.7 LA-Z3
Analog-Biohorizon-300x500px

Sản phẩm tương tự