fbpx
  • vi
    zh-TWenkovi

Vật liệu được dùng khi Scan để xác định hướng của phục hình

Thư viện thiết kế: 3Shape, Exocad

Compatible with DIO ®

SCANBODY - OTHER

OSSTEM®   I   MEGAGEN®   I    ANTHOGYR®   I   DENTIUM®   I   DENTIS®    I   NEOBIOTECH®   I   WARANTEC®   I   SIC®   I   ASTRA®   I   ASTRA EV®   I   BIOMET 3I CERTAIN®    I    BEGO®   I    ICX®   I    THOMMEN SPI®    I    ZIMMER®    I   BICON®    I   B&B DENTAL®    I   NOBEL BIOCARE®    I   CAMLOG®    I   STRAUMANN®    I  DENTSPLY®    I    C-TECH®    I   MIS®    I   CORTEX®    I   BIOHORIZON®    I   KEYSTONE GENESIS®    I   ADIN®    I    DENTIN®    I    IBS®    I   ARGON®   I   TEKKA®    I   NEODENT®     I    IMPLANT DIRECT®    I    BIOTEM®     I     SWEDEN  & MARTINA®     I     ETK®

MODEL MÃ CODE
UF (Steady) SB-11
UF Narrow SB-113
Scanbody-Dio-UF-300x500px
SM Torx (Narrow) SB-12
SM Torx (Regular) SB-13
Scanbody-Dio-SM-300x500px
SM Internal Torx (Narrow) SB-14
SM Internal Torx (Regular) SB-15
Scanbody-Dio-SM-300x500px
ISF Octa (Regular) SB-16
ISF Octa (Wide) SB-17
Scanbody-Dio-ISF-300x500px

Sản phẩm tương tự