fbpx
  • vi
    zh-TWenkovi

Vật liệu mô phỏng Implant Fixture

Compatible with  DIO®

LAB ANALOG - OTHER

OSSTEM®   I   MEGAGEN®   I    ANTHOGYR®   I   DENTIUM®   I   DENTIS®    I   NEOBIOTECH®   I   WARANTEC®   I   SIC®   I   ASTRA®   I   ASTRA EV®   I   BIOMET 3I CERTAIN®    I    BEGO®   I    ICX®   I    THOMMEN SPI®    I    ZIMMER®    I   BICON®    I   B&B DENTAL®    I   NOBEL BIOCARE®    I   CAMLOG®    I   STRAUMANN®    I  DENTSPLY®    I    C-TECH®    I   MIS®    I   CORTEX®    I   BIOHORIZON®    I   KEYSTONE GENESIS®    I   ADIN®    I    DENTIN®    I    IBS®    I   ARGON®   I   TEKKA®    I   NEODENT®  I    IMPLANT DIRECT®   I    BIOTEM®   I    SWEDEN & MARTINA®   I    ETK®     

MODEL MÃ CODE
UF (Steady) LA-11
UF Narrow LA-113
Analog-Dio-UF-300x500px
SM Torx (Narrow) LA-12
SM Torx (Regular) LA-13
Analog-Dio-SM-300x500px
SM Internal Torx (Narrow) LA-14
SM Internal Torx (Regular) LA-15
Analog-Dio-SM-300x500px
ISF Octa (Regular) LA-16
ISF Octa (Wide) LA-17
Analog-Dio-ISF-300x500px

Sản phẩm tương tự